Uncategorized

PJPS w bazie CEEOL

Czasopismo Polish Journal of Political Science już jest dostępne w całości w wolnym dostępie bazy CEEOL!

Biblioteka CEEOL zawiera ponad 5000 tytułów z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych, tematycznie związanych ze Środkową i Wschodnią Europą.

Zapraszamy do lektury PJPS, a także do nadsyłania autorskich artykułów!