Projekty

Fundacja Instytut Nauki o Polityce przygotowuje i realizuje projekty grantowe finansowane ze środków MNiSW oraz funduszy europejskich.

Projekty badawcze i upowszechniające wyniki badań dotyczą obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Chętnie angażujemy się też w projekty społeczne związane z celami statutowymi

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu grantów z Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosków w ramach aktualnych konkursów.

Jeśli masz pomysł na oryginalny projekt badawczy pomożemy Ci znaleźć źródło finansowanie i przygotować wniosek.

* * *

Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów
Fundacja Instytut Nauki o Polityce jest głównym partnerem oraz podmiotem odpowiedzialnym za techniczne i merytoryczne odpracowanie wniosku dla realizacji projektu pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na Trzecią Misję Uczelni (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Łączna wartości projektu 988 743,74 zł, w tym kwota dofinansowania 958 843,74 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. W ramach projektu zostanie przygotowany i wielokrotnie zrealizowanych 13 tematycznych kursów. Więcej…