Projekty

Fundacja Instytut Nauki o Polityce przygotowuje i realizuje projekty grantowe finansowane ze środków MNiSW oraz funduszy europejskich.

Projekty badawcze i upowszechniające wyniki badań dotyczą obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Chętnie angażujemy się też w projekty społeczne związane z celami statutowymi

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu grantów z Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosków w ramach aktualnych konkursów.

Jeśli masz pomysł na oryginalny projekt badawczy pomożemy Ci znaleźć źródło finansowanie i przygotować wniosek.