Olimpiada

Na mocy porozumienia z Komitetem Głównym Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności Instytut Nauki o Polityce współorganizuje wydarzenie, wspierając organizatora głównego. Olimpiada jest organizowanym pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej ogólnopolskim konkursem wieloetapowym, którego finaliści i laureaci uzyskują wstęp na studia wyższe na państwowych uczelniach wyższych.

 

Więcej informacji na temat olimpiady znajduje się na stronie Komitetu Głównego: http://www.owobio.edu.pl/

INFORMACJE BIEŻĄCE

Patronat Ministerstwa Energii nad Olimpiadą

Minister Energii złożył na ręce przewodniczącego komitetu głównego olimpiady prof. dr hab. Wojciecha Jakubowskiego oraz prezesa fundacji dra Jarosława Szczepańskiego ...
Czytaj Dalej

INoP partnerem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Fundacja Instytut Nauki o Polityce na mocy porozumienia z komitetem głównym Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności stała się, obok ...
Czytaj Dalej