Statut i cele

Podstawowym celem Fundacji Instytut Nauki o Polityce jest realizowanie projektów społecznych, naukowych i edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem promowaniem postaw obywatelskich, aktywności projektowej oraz działalności popularyzatorsko-naukowej.

INOP powołany został jako uzupełnienie dla zadań realizowanych przez uczelnie wyższe, poprzez zaangażowanie w opracowywanie i realizację projektów oraz popularyzację idei kształcenia kompetencji miękkich oraz rozwoju poza systemem formalnym.

INOP podejmuje działania w trzech kluczowych obszarach:

  • badaniach i popularyzowaniu wyników prac naukowych;
  • dydaktyce;
  • edukacji.

W ramach obszaru badawczego INOP oferuje kompleksową obsługę grantów oraz jest ośrodkiem realizującym granty, a także projekty badawcze.

W zakresie nauczania oferuje kurs z zakresu organizacji i obsługi projektów oraz wrażania polityki naukowej kraju. Dodatkowo realizujemy kursy stażowe oraz wdraża systemy kształcenia ustawicznego.

W obszarze popularyzatorskim prowadzimy przede wszystkim działalność wydawniczą w ramach periodyku Polish Journal of Political Science (ogólnopolskiego i punktowanego czasopisma naukowego), serii wydawniczych – Biblioteki Dydaktycznej oraz Monografii Instytutu Nauki o Polityce.

Instytut otwarty jest na współpracę ze studentami i doktorantami oferując im możliwość wydania pierwszych publikacji w recenzowanych monografiach tematycznych.

Kontakt

ul. Jeziorowa 57h, 03-991 Warszawa

DOKUMENTY