Książki

„Powrót do Ojczyzny?” Nowa książka w serii monografie INOP

Książka „Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec naszych czasów” pod red. ks. dra hab. Cezarego Smuniewskiego oraz dra Pawła Sporka jest już dostępna! Monografia zawiera wieloaspektową analizę różnych ujęć patriotyzmu prowadzoną przez młodych przedstawicieli wielu polskich środowisk naukowych i jest to pierwsza publikacja z serii wydawniczej Monografii Fundacji Instytut Nauki o Polityce.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z książką!

Spis treści:

Część I

Ku identyfikacji współczesnej drogi miłośnika ojczyzny. Z badań nad tożsamością i patriotyzmem w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski

Patriotyzm – rozumienie pojęcia na gruncie polskim. Próba rekonesansu

Nacjonalizm a patriotyzm. Różnice, podobieństwa, zależność

Patriotyzm kosmopolityczny

Antropologiczne aspekty patriotyzmu (formuła tomizmu konsekwentnego w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza)