Olimpiada

Patronat Ministerstwa Energii nad Olimpiadą

Posted on

Minister Energii złożył na ręce przewodniczącego komitetu głównego olimpiady prof. dr hab. Wojciecha Jakubowskiego oraz prezesa fundacji dra Jarosława Szczepańskiego list potwierdzający objęcie Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności honorowym patronatem. Olimpiada jest wspierana również przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Olimpiada

INoP partnerem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Posted on

  Fundacja Instytut Nauki o Polityce na mocy porozumienia z komitetem głównym Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności stała się, obok Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizatorem tego konkursu dedykowanego licealistom i otwierającego im drogę na studia. Olimpiada jest okazją do promocji wiedzy o bezpieczeństwie w jego wielu wymiarach, również istotnego w dzisiejszych czasach bezpieczeństwa energetycznego. Patronat nad […]