Informacje

INOP u Ambasador Albanii

Posted on

Członkowie zespołu fundacyjnego brali udział w przyjęciu zorganizowanym przez Ambasador Albanii w Polsce, Jej Ekscelencję dr Shpresę Kuretę. Wydarzenie związane było z obchodami narodowego święta Albanii. Zespół INOP złożył najserdeczniejsze życzenia na ręce Pani Ambasador z okazji 104 rocznicy uzyskania niepodległości.

Olimpiada

Patronat Ministerstwa Energii nad Olimpiadą

Posted on

Minister Energii złożył na ręce przewodniczącego komitetu głównego olimpiady prof. dr hab. Wojciecha Jakubowskiego oraz prezesa fundacji dra Jarosława Szczepańskiego list potwierdzający objęcie Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności honorowym patronatem. Olimpiada jest wspierana również przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Książki

Wstęp do nauki o polityce – nowy podręcznik

Posted on

Z przyjemnością prezentujemy nowy podręcznik „Wstęp do nauki o polityce”. Praca prezentuje autorskie podejście do przedmiotu i jest zarazem pozycją programową dla serii dydaktycznej naszej fundacji. Praca zebrała bardzo dobre recenzje profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego (Mirosława Karwata, Tadeusza Klementewicza i Konstatnego Adama Wojtaszczyka). Pozycja obowiązkowa dla studentów i osób poszukujących nowego podręcznika, którego na rynku […]

Olimpiada

INoP partnerem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Posted on

  Fundacja Instytut Nauki o Polityce na mocy porozumienia z komitetem głównym Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności stała się, obok Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizatorem tego konkursu dedykowanego licealistom i otwierającego im drogę na studia. Olimpiada jest okazją do promocji wiedzy o bezpieczeństwie w jego wielu wymiarach, również istotnego w dzisiejszych czasach bezpieczeństwa energetycznego. Patronat nad […]

Informacje

General Conference ECPR 2018

Posted on

W tym roku General Conference ECPR odbywa się w Hamburgu. Fundacja Instytut Nauki o Polityce reprezentowana jest na nim przez dr Jarosława Szczepańskiego oraz Paulinę Kalinę. Nasi pracownicy prezentują co-paper na temat zwrotu politycznego w Polsce w ostatnich latach i ewentualnej drogi ku reżimowy demokracji nieliberalnej.

Książki

„Powrót do Ojczyzny?” Nowa książka w serii monografie INOP

Posted on

Książka „Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec naszych czasów” pod red. ks. dra hab. Cezarego Smuniewskiego oraz dra Pawła Sporka jest już dostępna! Monografia zawiera wieloaspektową analizę różnych ujęć patriotyzmu prowadzoną przez młodych przedstawicieli wielu polskich środowisk naukowych i jest to pierwsza publikacja z serii wydawniczej Monografii Fundacji Instytut Nauki o Polityce.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się […]

Informacje

IPSA World Congress of Political Science

Posted on

Brisbane gości w tym roku IPSA World Congress of Political Science, największe wydarzenie politologiczne odbywające się co dwa lata w różnych częściach świata. Na kongresie nie braknie naszych przedstawicieli. Doktor Jarosław Szczepański prezentuje założenia teoretyczne i metodologiczne leżące u podstaw autorskiego modelu spektrum politycznego.